Apelul lucrătorilor din Sănătate pentru Respectarea Condițiilor Muncii Decente

Munca decentă sprijină străduința permanentă!

Statutul salariaților din sănătate trebuie să fie cel corespunzător rolului lor actual

Acțiuni necesare din partea dvs.

0

semnatari
Slider

Rezoluții care definesc munca decentă în contextul pandemiei COVID-19Stabilite de Congresul al VII-lea al Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Pandemia COVID-19 a adus cu sine o schimbare radicală a condițiilor în care ne desfășurăm activitatea noi, lucrătorii din sănătate, mutând străduințele noastre într-o zonă a suferinței. Respectarea dreptului nostru la muncă decentă este dependentă de asigurarea condițiilor și drepturilor esențiale, adecvate noului context, acestea contribuind la scoaterea muncii noastre din zona suferinței. De asemenea, respectarea dreptului nostru la muncă decentă contribuie la asigurarea condițiilor decente de tratament și îngrijire a pacienților.

Munca decentă presupune protecția sănătății și securității noastre!

Munca decentă presupune onorarea obligației guvernanților și angajatorilor de-a ne asigura siguranța și de a ne proteja sănătatea. Siguranța noastră reprezintă totodată o condiție necesară pentru siguranța pacienților.

Siguranța noastră este condiționată de asumarea unor standarde cantitative și calitative în privința echipamentelor individuale de protecție și respectarea lor.

Standardele cantitative implică stabilirea numărului minim de echipamente individuale de protecție la care avem dreptul pentru fiecare pacient tratat, defalcat pe categoriile profesionale din care facem parte. În absența standardelor cantitative noi ajungem să suferim un deficit de echipamente individuale de protecție ce nu poate fi identificat și recunoscut, cu un risc major asupra sănătății și securității noastre.

Grija pentru sănătatea și securitatea noastră presupune atât onorarea obligației de-a constitui sistemul național de monitorizare a accidentelor de muncă și îmbolnăviri profesionale a lucrătorilor din sănătate, așa cum prevede Contractul colectiv de muncă la nivelul de sector bugetar sănătate, cât și recunoașterea COVID-19 ca boală profesională.

Distribuirea uniformă a poverii reprezentată de lupta împotriva COVID-19 asupra noastră, a celor aflați în prima linie, constituie și ea o măsură necesară. Nu putem rezista în continuu în prima linie! Avem nevoie să fim înlocuiți periodic pentru a ne putea reface capacitatea de muncă.

De protecția siguranței și sănătății noastre  ține și definirea pacienților suspecți din perspectiva riscului asumat de lucrătorii din sănătate, asumând criteriile de definire propuse de experții Federației „Solidaritatea Sanitară”. Dacă se va considera că doar pacienții suspecți COVID-19 generează riscul ca noi să fim infectați veți rata faptul că acest risc este generat de fiecare pacient despre care nu avem siguranța că este negativ SARS-CoV-2.

Reducerea timpului de lucru pentru toți cei care lucrăm cu pacienți COVID-19  este o măsura la fel ne necesară pentru siguranța și sănătatea noastră cu limitarea la maxim 3 ore a utilizării continue a echipamentului individual de protecție împotriva SARS-CoV-2.

Munca decentă implică respectarea dreptului la pensia de urmaș pentru copiii colegilor decedați la datorie!

Guvernul trebuie să aibă decența de-a elabora normele de aplicare a Legii nr. 56/2020, acordând dreptul legal la pensia de urmaș tuturor colegilor/colegelor decedați/decedate în urma luptei împotriva pandemiei COVID-19. Diferența dintre prevederile legale și drepturile reale de care beneficiază urmașii celor decedați este dezonorantă pentru guvernanți și demoralizantă pentru toți cei care lucrăm în sănătate.

Munca decentă este condiționată de acordarea tuturor drepturilor salariale legale!

Munca decentă implică respectarea tuturor drepturilor legale ale celor care suntem implicați în lupta împotriva pandemiei COVID-19. Avem nevoie să ne sprijiniți în obținerea acestor drepturi, eliberându-ne astfel de stresul suplimentar generat de grija față de drepturile noastre salariale esențiale. Avem urgent nevoie de următoarele măsuri:

  • Finanțarea și acordarea sporului de până în 30% (prevăzut de Legea nr. 56/2020, respectiv Ordinul nr. 1070/2020) pentru toți lucrătorii din sănătate care avem acest drept. Acordarea acestui drept și pentru perioada stării de alertă.
  • Acordarea sporului pentru combaterea epidemiei pentru toți cei care lucrăm unitățile și secțiile care tratează pacienți COVID-19/SARS-CoV-2 și suspecți COVID-19/SARS-CoV-2.
  • Avem dreptul să ne acordați toate sporurile pentru condiții de muncă la nivel maxim, adaptându-l astfel la contextul creat de pandemia COVID-19, caracterizat de accentuarea gradului de pericol și stres.
Tratamentul nostru echitabil în privința drepturilor salariale este de asemenea o condiție a muncii decente!

Munca decentă implică, de asemenea, tratamentul echitabil al tuturor salariaților din sănătate prin creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de salariați începând cu 1 ianuarie 2021 la nivelul anului 2022, plata gărzilor cu tariful normei de bază și raportarea tuturor sporurilor la salariile de bază actuale.

Tratamentul echitabil implică, de asemenea, acordarea stimulentului de risc în toate situațiile în care salariații asumă tipul specific de risc, respectiv pe perioada stării de alertă și pentru tratarea pacienților suspecți.

Recunoașterea drepturilor specifice în materie de stagiu de cotizare și pensionare

Tratamentul decent al tuturor lucrătorilor aflați în prima linie a războiului dus împotriva pandemiei COVID-19 implică și acordarea drepturilor specifice în materie de stagiu de cotizare/drepturi de pensie. Suplimentar, este necesară reducerea vârstei de pensionare pentru salariații care lucrează în condiții deosebit de periculoase, respectiv recunoașterea stagiului suplimentar de cotizare pentru toți salariații care depășesc durata de muncă aferentă unui CIM, cu reducerea corespunzătoare a vârstei de pensionare.

Ne tratați decent dacă vă onorați obligația de-a negocia anexele speciale ale Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar sănătate (CCM)!

Munca decentă implică respectarea dialogului social și a dreptului nostru la negocieri colective. În baza prevederilor CCM, Ministerul Sănătății are obligația de a declanșa negocierea anexelor speciale ale acestuia, ele privind domenii esențiale ale activității noastre, cum ar fi: auditul timpului de muncă, criteriile de evaluare a lucrătorilor, armonizarea vieții profesionale cu viața de familie, procedura de repartizare a lucrătorilor în ture, stabilirea noilor reguli privind formarea profesională continuă și asigurarea acesteia în mod gratuit pentru lucrători, procedura de informare și consultare.

Munca decentă implică instituirea unor forme adiționale de recunoaștere și recompensă a activității noastre!

Eforturile și sacrificiile salariaților din sănătate aflați în prima liniei a luptei împotriva COVID-19 necesită recunoașterea și recompensa lor prin instituirea unor soluții/instituții adiționale celor deja existente.

Munca decentă presupune că statutul nostru, al lucrătorilor din sănătate, trebuie să fie cel corespunzător rolului nostru actual!

Noi, cei care ne aflăm în prima linie a războiului pe care întreaga societate îl duce împotriva pandemiei COVID-19, avem dreptul la recunoașterea acestei realități și la tot sprijinul care ne este necesar. În noul context munca decentă implică respectarea tuturor drepturilor noastre legale și recunoașterea noului nostru status, corespunzător rolului nostru social actual.

Semnează pentru respectarea tuturor drepturilor legale ale lucrătorilor din sănătate și recunoașterea noului status al acestora

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Salariații din Sănătate care au semnat pentru susținerea revendicărilor

Contribuția dvs. este esențială pentru ca acest apel să-și atingă obiectivele!

Scrieți pe mască sau costum „Apel la muncă decentă!” și încărcați fotografia aici.

  • Accepted file types: jpg, gif, png.
    Selectează fotografia!

Vă așteptăm alături de noi în Comunitatea „Solidaritatea Sanitară”